Webdesigns

Het is een vak apart, het ontwikkelen van toepassingen die kunnen worden gebruikt voor het internet. Want dat is wat een webdeveloper doet, programma’s schrijven waardoor het gebruik van het World Wide Web nog intensiever wordt. De basis van de werkzaamheden van een webdeveloper liggen meestal binnen een website. Vanuit die website kunnen programma’s worden gebruikt voor een bepaalde groep personen.

Niet alleen technisch inzicht nodig

Op het eerste gezicht klinkt de functienaam webdeveloper best als een technische. En dat is het natuurlijk ook want er komt veel kennis van programmatuur bij kijken om toepassingen te integreren in bepaalde websites. Maar die toepassingen moeten natuurlijk wel gebruiksvriendelijk zijn. De presentatie van een toepassing is dus van het allergrootste belang.

In de beginjaren van het internet was het een hele toer om op de juiste manier gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet biedt. Nu steeds meer mensen met verschillende achtergronden het web nodig hebben moeten de toepassingen, of applicaties, wel te gebruiken zijn. Webdevelopment is iets van tegenwoordig.

Ontwikkelingen bijhouden

Er is vrijwel geen enkel gebied waarin de ontwikkelingen zo snel gaan als op het gebied van het internet. Dagelijks worden nieuwe toepassingen bedacht die dan in de praktijk moeten worden gebracht. Een webdeveloper doet er goed aan al deze ontwikkelingen bij te houden. Vasthouden aan een bepaalde vaardigheid kan leiden tot een achterstand in kennis als later blijkt dat die vaardigheid niet meer voldoende is voor het werk.

Web programma talen:

Waar werken de webdevelopers?

Over het algemeen kun je stellen dat webdevelopers werken voor grote bedrijven of voor overheden. Daar liggen de meeste kansen voor webdevelopers om hun werk uit te voeren. Maar het kan ook dat een webdeveloper als zelfstandige bepaalde applicaties ontwikkelt en deze aanbied aan potentiele klanten. De laatste vorm geeft een grotere vrijheid en nodigt uit tot meer creativiteit.

Het is een vak apart, het ontwikkelen van toepassingen die kunnen worden gebruikt voor het internet. Want dat is wat een webdeveloper doet, programma’s schrijven waardoor het gebruik van het World Wide Web nog intensiever wordt. De basis van de werkzaamheden van een webdeveloper liggen meestal binnen een website. Vanuit die website kunnen programma’s worden gebruikt voor een bepaalde groep personen.

1. Niet alleen technisch inzicht nodig

Op het eerste gezicht klinkt de functienaam webdeveloper best als een technische. En dat is het natuurlijk ook want er komt veel kennis van programmatuur bij kijken om toepassingen te integreren in bepaalde websites. Maar die toepassingen moeten natuurlijk wel gebruiksvriendelijk zijn. De presentatie van een toepassing is dus van het allergrootste belang. In de beginjaren van het internet was het een hele toer om op de juiste manier gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet biedt. Nu steeds meer mensen met verschillende achtergronden het web nodig hebben moeten de toepassingen, of applicaties, wel te gebruiken zijn.

2. Ontwikkelingen bijhouden: voorbeelden

Er is vrijwel geen enkel gebied waarin de ontwikkelingen zo snel gaan als op het gebied van het internet. Dagelijks worden nieuwe toepassingen bedacht die dan in de praktijk moeten worden gebracht, zie hier ook enkele voorbeelden. Een webdeveloper doet er goed aan al deze ontwikkelingen bij te houden. Vasthouden aan een bepaalde vaardigheid kan leiden tot een achterstand in kennis als later blijkt dat die vaardigheid niet meer voldoende is voor het werk.

Webdeveloper gezocht

Ofschoon de meeste applicaties via grote bedrijven, overheden of organisaties worden ontwikkelt ontstaat er ook bij kleinere bedrijven steeds meer behoefte aan allerlei toepassingen via het internet. Juist omdat het internet tegenwoordig altijd en overal aanwezig is moeten bedrijven inspringen op die ontwikkeling. Helaas heeft niet ieder bedrijf voldoende kennis in huis om zelf een applicatie uitvoerig te ontwikkelen en toe te passen.

De webdeveloper wordt gezocht

Het is afhankelijk van de keuze van het bedrijf of instelling of ze een webdeveloper in dienst willen nemen of dat ze gebruik willen maken van externe specialisten. Voor beide opties valt iets te zeggen want beide opties hebben voordelen en nadelen. Allereerst moet een gedegen profiel van een webdeveloper en van wat hij of zij wordt verwacht worden opgesteld. Daarna kan de keuze worden gemaakt.

De vacature webdeveloper

Webdevelopers kunnen worden ingehuurd via uitzendbureaus. Binnen het grote aanbod van uitzendbureaus zijn ook uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in het uitzenden van technische personen zoals webdevelopers. Het bedrijf kan dan een keuze maken uit het aanbod bij het uitzendbureau en vervolgens kan de gezochte webdeveloper aan de slag. Als het project eenmaal loopt en als de toepassing is geïntegreerd kan de overeenkomst met het uitzendbureau en dus met de webdeveloper worden beëindigd.

De ontwikkelingen gaan snel en dus zullen ook eenmaal ontwikkelde applicaties moeten worden bijgehouden. Dan is het makkelijk om direct een webdeveloper bij de hand te hebben. Die mogelijkheid heeft een bedrijf of instelling als de webdeveloper in vaste dienst is. Het bijkomende voordeel is wel dat door de voortdurende aanwezigheid van de kennis van een webdevelopers de applicatie altijd up-to-date is. Dat is een groot voordeel zijn voor het bedrijf of de instelling en dat geeft een professionele uitstraling.